Thị trường

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2018

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2018
CÔNG TY CP BIA NADA trân trọng kính mời QUÝ ĐẠI BIỂU tới dự Hội nghị tổng kết công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2018 Thời gian từ 9h ngày 09-01-2019 tại CỬA HÀNG BÁN SẢN PHẨM BIA NADA VĂN MIẾU 586 đường Giải Phóng, TP Nam Định. Rất mong các Quý vị đại biểu có mặt đúng giờ. (Chúng tôi sẽ gửi Giấy mời đến từng đại biểu)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

- Biểu diễn văn nghệ

- Lãnh đạo Công ty báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng năm 2019

- Đại biểu đóng góp ý kiến

- Lãnh đạo Công ty trao phần thưởng

- Mời Quý vị Đại biểu dự bữa cơm thân mật với lãnh đạo Công ty.

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 GÐ xi nghiep 0913345218
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Quan tri website VU CONG QUANG - Phó GÐ 0912559388
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9