Xây dựng Đảng

16h18 14/5/2020

Đại hội Đảng bộ CÔNG TY CP BIA NADA khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã diễn ra từ 7h đến 11 h ngày 12//5/2020 tại trụ sở chính công ty. Đại hội vinh dự tiếp đón các đại biểu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã về dự và chỉ đạo Đại hội: đ/c Bùi Hoàng Tùng- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đ/c Tống Xuân Diệu- Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, đó là các đồng chí Vũ Minh Mạnh, đ/c Nguyễn Thanh Hưng, đ/c Ngô Cảnh Dương, đ/c Trần Văn Lâm. đ/c Nguyễn Thị Tâm, đ/c Đỗ Văn Thắng, đ/c Trần Văn Dụ, các đồng chí sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ đặt ra cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu 1 đại biểu chính thức là đồng chí Nguyễn Thanh Hưng và 1 đại biểu dự khuyết là đồng chí Đỗ Văn Thắng đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định lần thứ nhất. Đại hội đã nghe các ý kiến tham luận đại diện cho các lĩnh vực công tác của Công ty. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.

Kết nạp đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng: 3-2-2015

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2-1930, 3-2-2015, Đảng bộ công ty Cổ phần bia NaDa tổ chức lễ kết nạp cho 3 đảng viên mới: Phạm Thanh Liêm, Nguyễn Thị Minh Thu, Trần Quang Vinh. Đó là những quần chúng có quá trình rèn luyện bền bỉ, đóng vai trò tích cực trong các mảng công việc của công ty. Các chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp trang trọng và nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01/HD-TW ngày 5/1/2012. các đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục đích lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Suốt đời phấn đấu vì Chủ nghĩa Cộng sản, vì hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên và những điều đảng viên không được làm. Các đồng chí Bí thư chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đảng viên mới trải qua quá trình dự bị 12 tháng để trở thành đảng viên chính thức. Nhân dịp này, các chi bộ họp triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI của Đảng, đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng của công ty.

 

 

Kết quả Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Tính đến cuối ngày 27/1/2015, tất cả các chi bộ đều đã hoàn thành Đại hội theo kế hoạch của Đảng ủy. Các Bí thư chi bộ không có gì thay đổi. Các chi bộ nộp hồ sơ, báo cáo kết quả Đại hội về văn phòng Đảng ủy công ty chậm nhất đến ngày 30/1/2015. Đảng ủy ra Quyết định chuẩn y Ban chi ủy các chi bộ, báo cáo lên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về nhân sự cấp ủy các chi bộ.

Quy trình xét kết nạp Đảng

Quy trình  XÉT KẾT NẠP ĐẢNG

1. Chi bộ căn cứ kế hoạch công tác xây dựng Đảng và kết quả phấn đấu của quần chúng để lựa chọn quần chúng ưu tú có đủ điều kiện xem xét kết nạp vào Đảng.

2. Người xin vào Đảng làm hồ sơ xin vào Đảng theo sự hướng dẫn của đồng chí đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ:

a) Làm đơn xin vào Đảng (theo mẫu 1KND)

b) Làm bản tự kiểm điểm quá trình phấn đấu (theo mẫu ).

c) Viết lý lịch của người xin vào Đảng (theo Hướng dẫn số 12 – HD/BTCTW ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương).

Ngày làm đơn xin vào Đảng, ngày làm bản tự kiểm điểm quá trình phấn đấu và ngày viết lý lịch của người xin vào Đảng nên ghi thống nhất vào một ngày sau khi hoàn thành.

d) Nộp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho Chi bộ (thời hạn kể từ khi được cấp đến ngày Chi bộ xem xét không quá 60 tháng) và bản kết quả học tập từ học kỳ 1 đến học kỳ trước khi xét kết nạp vào Đảng (nếu người xin vào Đảng là học sinh, sinh viên).

3. Chi bộ cử đảng viên đi xác minh lý lịch tại Đảng bộ các địa phương và nơi làm việc liên quan đến người xin vào Đảng.

Thời gian đi xác minh trong phạm vi thời hạn ghi trong giấy giới thiệu của Đảng uỷ. Không được để người thân hoặc bản thân người xin vào Đảng tự đi xác minh.

4. Sau khi thẩm tra lý lịch, Chi uỷ (hoặc Chi bộ nếu không có Chi uỷ) hội ý, nếu xét thấy người xin vào Đảng có đủ điều kiện thì Bí thư Chi bộ ghi nhận xét vào phần “Nhận xét của Chi uỷ” và xin Đảng uỷ chứng nhận ở trang 22 của lý lịch của người xin vào Đảng.

5. Công đoàn bộ phận xét và công doàn cơ sở đề nghị kết nạp công đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu người xin vào Đảng là công đoàn viên) và gửi Nghị quyết cho Chi bộ.

6. Chi đoàn xét và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu người xin vào Đảng là đoàn viên thanh niên) và gửi Nghị quyết cho Chi bộ.

7. Chi uỷ (hoặc Bí thư nếu không có Chi uỷ) tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn bộ phận, Chi đoàn, Ban Chấp hành đoàn) và Chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

8. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (đối với người xin vào Đảng là đoàn viên thanh niên).

9. Đảng viên được phân công giúp đỡ viết giấy giới thiệu người vào Đảng.

Nếu người xin vào Đảng là đoàn viên thanh niên thì chỉ cần 1 giấy giới thiệu người vào Đảng.

10. Chi bộ xét và ra Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên.

11. Đảng ủy cơ sở xét và ra Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên

12. Đảng ủy cơ sở nộp hồ sơ lên Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Lưu ý: Trình tự ngày tháng của các văn bản trong hồ sơ xét kết nạp vào Đảng phải theo đúng quy trình nói trên.

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9