Nội quy lao động

Nội quy lao động/uploads/files/Noi%20quy%20lao%20dong%20NaDa.doc

CÔNCÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

========˜========

                   Nam Định, ngày 15 tháng 10 năm 2011

                         

NỘI QUY BẢO VỆ NHÀ MÁY ĐỒ UỐNG NADA

 

Mọi cán bộ công nhân viên, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ và khách hàng đến liên hệ công tác, làm việc tại Nhà máy đồ uống NaDa (Nhà máy) thuộc Công ty cổ phần Bia NaDa. Yêu cầu thực hiện các quy định sau đây:

Điều 1 : Quy định chung :

-    Khi qua cổng thường trực, người điều khiển xe đạp, xe máy phải xuống dắt xe, bỏ mũ bảo hiểm, khẩu trang, khăn che mặt. Xuất trình thẻ nhân viên (nếu có) hoặc giấy tờ cần thiết tại phòng bảo vệ; Phương tiện ô tô, xe mô tô, xe đạp phải để đúng nơi quy định .

-    Mọi người có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản tài sản, thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, dụng cụ sản xuất, vật tư  của Nhà máy. Không được tự ý mang tài sản, vật tư, hàng hoá của Nhà máy ra ngoài khi chưa có chứng từ hợp lệ hoặc lệnh của người có thẩm quyền .

-    Tuyệt đối không được tự ý mang chất nổ, chất dễ cháy, vũ khí trái phép vào Nhà máy .

-    Những người không có nhiệm vụ, người say Bia, Rượu, tâm thần… không được phép vào khu vực Nhà máy .

-    Không được sử dụng chất ma tuý, hoạt động cờ bạc hoặc các loại tệ nạn khác trong Nhà máy.

Điều 2: Đối với khách :

-    Khách đến liên hệ công tác, phải đăng ký, xuất trình giấy tờ cần thiết tại phòng bảo vệ và chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ .

-    Khách là thân nhân của CBCNV trong Nhà máy, phải chờ tại phòng thường trực và thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ .

Điều 3: Đối với CBCNV :

-    Mọi cán bộ công nhân viên đến trước giờ làm việc để chuẩn bị, không đi muộn về sớm, hết giờ làm việc phải thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ.

-    Tự bảo quản tư trang hành lý cá nhân .

-    Đối với những công việc đặc biệt có thể làm việc sớm hoặc muộn hơn giờ quy định, phải có ý kiến cho phép của người có thẩm quyền .

-    CBCNV trong Nhà máy không làm việc riêng trong giờ làm việc, nếu có lý do cần ra ngoài phải được phép của người có thẩm quyền .

-    Phương tiện của cá nhân để đúng nơi quy định theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ và nhận vé gửi phương tiện (khi vào) trả vé (khi ra) .

Điều 4: Quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ :

-    Trong khi làm nhiệm vụ nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, đeo phù hiệu theo quy định .

-    Khi giao tiếp giải quyết công việc, nhân viên bảo vệ phải có tác phong chuyên nghiệp, khiêm tốn thái độ hòa nhã, lịch sự .

-    Có quyền kiểm tra giám sát mọi người, phương tiện, hàng hóa ra - vào Nhà máy. Được phép sử dụng các công cụ hỗ trợ trong trường hợp thật cần thiết và đúng pháp luật khi thực thi nhiệm vụ .

-    Hướng dẫn và yêu cầu cán bộ, nhân viên và những người có liên quan chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Nhà máy và của Công ty đề ra.  Có quyền lập biên bản với những người cố tình không chấp hành .

-    Đối với khách đến Nhà máy liên hệ công tác, nhân viên bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn khách đến nơi cần quan hệ, giao dịch .

-    Bắt giữ những đối tượng :  Khi có hành vi phạm pháp quả tang, có hành động gây rối, tấn công hoặc những hành vi bất lương khác, xử lý ngăn chặn hậu quả và báo cáo ngay cho người có trách nhiệm trong Nhà máy, khi được phép của Nhà máy hoặc Công ty có thể chuyển cho cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

-    Khi phát hiện có hiện tượng hoặc sự cố về điện, cháy nổ hoặc các nguy cơ mất an toàn khác, bảo vệ báo cáo ngay cho người có trách nhiệm của Nhà máy, đồng thời triển khai thực hiện phương án bảo vệ, tránh xẩy ra tình trạng mất an ninh trật tự, mất tài sản của Nhà máy và của cá nhân  .

-    Tuyệt đối không cho khách của cửa hàng vào trong khu vực Nhà máy.

     Yêu cầu mọi CBCNV, quý khách và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chấp hành tốt nội dung bản nội quy trên, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 cho đến khi có bản nội quy mới thay thế ./.

                                                                                    CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

                                                                                                    (Giám đốc đã ký)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

========˜========

                   Nam Định, ngày 15 tháng 10 năm 2011

                         

NỘI QUY BẢO VỆ CÔNG TY 

 

Mọi cán bộ công nhân viên, lực lượng làm công tác bảo vệ và khách hàng đến liên hệ công tác, làm việc tại Công ty cổ phần bia NaDa (Công ty)- Địa chỉ : Số 3 đường Thái Bình, phường Hạ Long, thành phố Nam Điịnh, tỉnh Nam Định. Yêu cầu thực hiện các quy định sau:

Điều 1 : Quy định chung :

-    Khi qua cổng thường trực, người điều khiển xe đạp, xe máy phải xuống dắt xe, bỏ mũ bảo hiểm, khẩu trang, khăn che mặt, xuất trình thẻ nhân viên (nếu có) hoặc giấy tờ cần thiết tại phòng bảo vệ. Phương tiện ô tô, xe mô tô, xe đạp phải để đúng nơi quy định .

-    Mọi người có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản tài sản, thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, dụng cụ sản xuất, vật tư. Không được tự ý mang tài sản, vật tư, hàng hoá của Công ty ra ngoài khi chưa có chứng từ hợp lệ hoặc lệnh của người có thẩm quyền .

-    Tuyệt đối không được tự ý mang chất nổ, chất dễ cháy, vũ khí trái phép vào Công ty.

-    Những người không có nhiệm vụ, say Bia, Rượu, tâm thần… không được phép vào Công ty.

-    Không được sử dụng chất ma tuý, hoạt động cờ bạc hoặc các loại tệ nạn khác trong Công ty.

Điều 2: Đối với khách :

-    Khách đến liên hệ công tác, phải đăng ký, xuất trình giấy tờ cần thiết tại phòng bảo vệ và chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ .

-    Khách là thân nhân của CBCNV trong Công ty, phải chờ tại phòng thường trực và thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ .

Điều 3: Đối với CBCNV :

-    Mọi cán bộ công nhân viên đến trước giờ làm việc để chuẩn bị, không đi muộn về sớm, hết giờ làm việc phải thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ.

-    Tự bảo quản tư trang hành lý cá nhân .

-    Đối với những công việc đặc biệt có thể làm việc sớm hoặc muộn hơn giờ quy định, phải có ý kiến cho phép của người có thẩm quyền.

-    CBCNV của Công ty không làm việc riêng trong giờ làm việc, nếu có lý do cần ra ngoài phải được phép của người có thẩm quyền .

-    Phương tiện đi lại của cá nhân để đúng nơi quy định theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ và nhận vé gửi phương tiện ( khi vào ) trả vé ( khi ra ) .

Điều 4: Quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ :

-    Trong khi làm nhiệm vụ nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, đeo phù hiệu theo quy định .

-    Khi giao tiếp giải quyết công việc, nhân viên bảo vệ phải có tác phong chuyên nghiệp, khiêm tốn, cử chỉ hòa nhã, lịch sự.

-    Có quyền kiểm tra giám sát mọi người, phương tiện, hàng hóa ra, vào Công ty. Được phép sử dụng các công cụ hỗ trợ trong trường hợp thật cần thiết và đúng pháp luật khi thực thi nhiệm vụ .

-    Hướng dẫn và yêu cầu CBCNV và những người có liên quan chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Công ty đề ra.  Có quyền lập biên bản với những người cố tình không chấp hành .

-    Đối với khách đến liên hệ công tác, nhân viên bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn khách đến nơi cần quan hệ, giao dịch .

-    Bắt giữ những đối tượng: Có hành vi phạm pháp quả tang, có hành động gây rối, tấn công hoặc những hành vi bất thường khác, xử lý ngăn chặn hậu quả và báo cáo ngay cho người có trách nhiệm của Công ty, khi được phép của Công ty có thể chuyển cho cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết .

-    Khi phát hiện có hiện tượng hoặc sự cố về điện, cháy nổ hoặc các nguy cơ mất an toàn khác, bảo vệ báo cáo ngay người có trách nhiệm của Công ty, đồng thời triển khai thực hiện phương án bảo vệ, tránh xẩy ra tình trạng mất an ninh trật tự, mất tài sản của Công ty và của cá nhân .                          Yêu cầu mọi CBCNV, quý khách và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chấp hành tốt nội dung bản nội quy trên, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 cho đến khi có bản nội quy mới thay thế ./.

 

 

                                     CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

                                                           

                                                       (Giám đốc đã ký)

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

========˜========

                   Nam Định, ngày 15 tháng 10 năm 2011

                         

NỘI QUY BẢO VỆ XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ - BAO BÌ

 

Mọi cán bộ công nhân viên, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ và khách hàng đến liên hệ công tác, làm việc tại Xí nghiệp Dịch vụ - Bao bì (Xí nghiệp) thuộc Công ty cổ phần Bia NaDa. Yêu cầu thực hiện các quy định sau :

Điều 1 : Quy định chung :

- Khi qua cổng thường trực, người điều khiển xe đạp, xe máy phải xuống dắt xe, bỏ mũ bảo hiểm, khẩu trang, khăn che mặt. Xuất trình thẻ nhân viên (nếu có) hoặc giấy tờ cần thiết tại phòng bảo vệ; Phương tiện ô tô, xe mô tô, xe đạp phải để đúng nơi quy định .

- Mọi người có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản tài sản, thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, dụng cụ sản xuất, vật tư của Xí nghiệp. Không được tự ý mang tài sản, vật tư, hàng hoá của Xí nghiệp ra ngoài khi chưa có chứng từ hợp lệ hoặc lệnh của người có thẩm quyền .

- Tuyệt đối không được tự ý mang chất nổ, chất dễ cháy, vũ khí trái phép vào Xí nghiệp .

- Những người không có nhiệm vụ, người say Bia, Rượu, tâm thần… không được phép vào khu vực Xí nghiệp .

- Không được sử dụng chất ma tuý, hoạt động cờ bạc hoặc các loại tệ nạn khác trong Xí nghiệp .

Điều 2: Đối với khách :

- Khách đến liên hệ công tác, phải đăng ký, xuất trình giấy tờ cần thiết tại phòng bảo vệ và chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ .

- Khách là thân nhân của CBCNV trong Xí nghiệp, phải chờ tại phòng thường trực và thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ .

Điều 3: Đối với CBCNV :

- Mọi cán bộ công nhân viên đến trước giờ làm việc để chuẩn bị, không đi muộn về sớm, hết giờ làm việc thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ.

- Tự bảo quản tư trang hành lý cá nhân .

- Đối với những công việc đặc biệt có thể làm việc sớm hoặc muộn hơn giờ quy định, phải có ý kiến cho phép của lãnh đạo Xí nghiệp .

- CBCNV trong Xí nghiệp không làm việc riêng trong giờ làm việc, nếu có lý do cần ra ngoài phải được phép của người có thẩm quyền .

- Phương tiện của cá nhân để đúng nơi quy định theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ .

Điều 4: Quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ:

- Trong khi làm nhiệm vụ nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, đeo phù hiệu theo quy định .

- Khi giao tiếp giải quyết công việc, nhân viên bảo vệ phải có tác phong chuyên nghiệp, khiêm tốn thái độ hòa nhã, lịch sự.

- Có quyền kiểm tra giám sát mọi người, phương tiện, hàng hóa ra - vào Xí nghiệp. Được phép sử dụng các công cụ hỗ trợ trong trường hợp thật cần thiết và đúng pháp luật khi thực thi nhiệm vụ .

- Hướng dẫn, yêu cầu cán bộ, nhân viên và những người có liên quan chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Xí nghiệp và Công ty đề ra.  Có quyền lập biên bản với những người cố tình không chấp hành .

- Đối với khách đến Xí nghiệp liên hệ công tác, nhân viên bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn khách đến nơi cần quan hệ, giao dịch.

- Bắt giữ những đối tượng: Có hành vi phạm pháp quả tang, có hành động gây rối, tấn công và những hành vi bất lương khác. Xử lý ngăn chặn hậu quả, các hiện tượng sự cố về điện, cháy nổ hoặc nguy cơ mất an toàn khác, bảo vệ báo cáo ngay người có trách nhiệm của Xí nghiệp, đồng thời triển khai thực hiện phương án bảo vệ, tránh xẩy ra tình trạng mất an ninh trật tự, mất tài sản của Xí nghiệp và của cá nhân .

- Tuyệt đối không cho khách của cửa hàng vào trong khu vực Xí nghiệp.

Yêu cầu mọi CBCNV, quý khách và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chấp hành tốt nội dung bản nội quy trên, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 cho đến khi có bản nội quy mới thay thế ./.

 

                                      CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

                                           

                                                    ( Giám đốc:  đã ký)

 

 

 

NỘI QUY VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ NỒI HƠI

 

1.    Không nhiệm vụ cấm vào khu vực nồi hơi, không hút thuốc lá, không uống rượu bia.

2.    Công nhân vận hành không bỏ vị trí trực, không làm việc khác trong ca trực, mang đầy đủ bảo hộ lao động.

3.    Kiểm tra nhiên liệu trước khi nạp vào lò.

4.    Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thông số kỹ thuật các cụm thiết bị của nồi hơi. Không tự ý điều chỉnh các thông số đã được cài đặt trong hệ thống điều khiển.

5.    Khi sửa chữa đột xuất (hay định kỳ) liên quan đến áp suất, phải hạ áp suất lò xuống bằng áp suất khí quyển, hạ nhiệt độ nước <40oC. Khi sửa chữa trong buồng hơi, buồng lửa phải có người bên ngoài giám sát và áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết như thông gió, cách ly các van chặn… Cấm dùng đèn soi có điện áp lớn hơn 12v trong buồng lò.

6.    Lập tức ngừng hoạt động của nồi hơi theo đúng quy trình và báo cáo người có trách nhiệm khi:

-          Áp lực tăng quá mức cho phép.

-          Nước cấp quá giới hạn (đầy quá, cạn quá)

-          ng thuỷ, áp kế, van an toàn không hoạt động

-          Hỏng các bộ phận có thể gây nguy hiểm cho người và thiết bị.

7.    Ghi chép nhật ký, sổ giao ca đầy đủ, vệ sinh thiết bị, nhà xưởng sạch sẽ.

Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy này là trách nhiệm của mọi người. Ai sai phạm sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành của công ty.

                                                     Nam Đnh, ngày 10 tháng 10 năm 2011        

                                                      CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

                                                      (Giám đốc: đã ký) 

                     

 


 

NỘI QUY VẬN HÀNH GIAN MÁY LẠNH-CO2-NÉN KHÍ

 

1.        Không nhiệm vụ cấm vào gian máy, không hút thuốc lá, không uống rượu bia, không bỏ vị trí ca trực.

2.        Mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động.

3.        Giảm thiểu thời gian chạy máy trong giờ điện cao điểm. Không chạy máy ở chế độ non tải trừ trường hợp máy mới bảo dưỡng chạy chế độ theo dõi.

4.        Tuyệt đối chấp hành quy trình vận hành an toàn thiết bị. Chú ý quan sát tình trạng và thông số kỹ thuật để nhận biết sự cố và xử lý kịp thời, báo cáo ngay cho người cú thẩm quyền.

5.        Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống đường ống dẫn NH3, H2O, Glycol, khí nén để phát hiện rò hở, báo cáo ban quản đốc phân xưởng và xử lý kịp thời.

6.        Theo dõi lượng CO2 lỏng (để báo cáo) đảm bảo phục vụ an toàn cho chiết chai và các công đoạn khác.

7.        Vệ sinh sạch sẽ thiết bị và gian máy hàng ngày.

8.        Ghi nhật ký vận hành đầy đủ.

Mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh nội quy này. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành của công ty.

                               Nam Định, ngày 10 tháng 10 năm 2011

                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

                          (Giám đốc: đã ký)

 

 

 


 

 

CÔNG TY CP BIA NADA              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

                                                   Nam Định, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

NỘI QUI AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG-

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 

* Căn cứ Bộ Luật Lao Động và Pháp lệnh bảo hộ lao động của  nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

* Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động tại Công Ty.

* Nay Giám Đốc Công Ty Cổ phần bia NADA ban hành Nội Qui An Toàn Vệ Sinh Lao động phòng chống cháy nổ & vệ sinh môi trường của Công ty, bao gồm những qui định sau: 

 

ĐIỀU 1: YÊU CẦU CÔNG TÁC AN TOÀN- VỆ SINH LAO ĐỘNG –

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

-  Người lao động chấp hành nghiêm túc các điều khoản của nội qui này.

-  Tập huấn vệ sinh an  toàn  lao động PCCN cho người lao động định kỳ mỗi năm một  lần.

-  Trang bị đầy đủ đồng phục, các dụng cụ bảo hộ cần thiết.

-  Đảm bảo môi trường làm việc theo các qui  định an toàn lao động.

-  Kiểm tra định kỳ thiết bị máy móc, phòng ngừa nguy cơ có ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và tài sản của Công Ty.

-  Đình chỉ hoạt động các thiết bị khi thấy nguy cơ tai nạn hay sự cố kỹ thuật.

                                   

 ĐIỀU 2:  TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG:

-  Nghiêm chỉnh chấp hành nội qui, qui định hướng dẫn của công ty về an toàn vệ sinh lao động- PCCN và vệ sinh môi trường.

-  Trang bị BHLĐ đầy đủ theo qui định.

-  Trưởng các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra thường xuyên nhắc nhở, thực hiện ghi nhận và báo cáo lên GĐ tình hình thực hiện và chấp hành nội quy của bộ phận mình. 

-  Người lao động chịu sự giám sát kiểm tra của lực lượng an toàn vệ sinh viên.

 

ĐIỀU 3: QUI ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG –PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

I/ AN TOÀN LAO ĐỘNG:

-  Công nhân chỉ được vận hành máy,  thiết bị  theo đúng quy trình đã được hướng dẫn.

-  Không được sử dụng, sửa chữa thiết bị khi chưa được huấn luyện về an toàn lao động và quy trình vận hành máy móc thiết bị đó.

-  Không được tháo gỡ hoặc làm giảm hiệu quả của các thiết bị an toàn.

      -  Không được tự do đi lại các nơi không thuộc trách nhiệm của mình.

      -  Phải báo cáo ngay cho phụ trách bộ phận khi máy, thiết bị có sự cố hoặc nghi ngờ sự cố.

      -  Nghiêm cấm hút thuốc lá trong khu vực làm việc.

-  Không được để dầu mỡ rơi vãi trên sàn.

-  Bố trí nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp, không  được  để  dụng  cụ,  dây  điện, vật  tư, phế  liệu, phương  tiện gây cản trở các hoạt động và đi lại.         

-  Khi chuẩn bị vận hành máy hoặc sau sửa chữa phải kiểm tra xem còn chi tiết, dụng cụ nào trên máy hay không và khi không có người đứng trong phạm vi nguy hiểm mới được phép vận hành máy.

-  Khi cắt điện để sửa chữa, người sửa chữa phải treo bảng báo tại cầu dao, và chỉ được người cắt điện mới được đóng điện. (hoặc trực tiếp nhờ đóng điện).

-  Khi sửa chữa bảo trì điện để  tiến hành kiểm tra, vệ sinh, nâng cấp các tủ điện, đường dây , máy, thiết bị có mang điện theo định kỳ do Công Ty qui định phải có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ phận sử dụng điện.

 -  Khi xảy ra sự cố tai nạn, người có mặt tại hiện trường phải:

      + Khẩn cấp dừng máy cúp cầu dao điện khu vực có tai nạn.

      + Khẩn trương sơ cấp cứu nạn nhân và báo ngay cho người có trách nhiệm và Ban giám đốc.

      + Tham gia bảo vệ hiện trường để người có trách nhiệm xử lý.

 

II/ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:

-  Cấm để bất cứ vật lạ lên trên các thiết bị máy móc.

-  Trong giờ  làm việc công nhân phải mang đầy đủ quần áo BHLĐ đã được cấp phát, đầu  tóc phải gọn gàng sạch sẽ.

-  Thường xuyên  (trước và sau ngày làm việc) vệ sinh công nghiệp khu vực làm việc, thiết bị mình phụ trách.

-  Các công cụ, dụng cụ phục vụ cho chỉnh sữa máy của bộ phận nào phải có  trách nhiệm bảo quản  tại bộ phận đó, trường hợp thất lạc hoặc làm mất phải bồi thường.

-  Thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo hệ thống hoạt động đảm bảo đạt yêu cầu. 

-  Phân loại và để đúng nơi qui định các loại vật liệu, phế liệu, chất thải thông thường, chất thải nguy hại …. (trường hợp phát hiện hành vi làm sai qui định áp dụng mức xử phạt 200.000đ/ vụ và lập biên bản xử lý kế tiếp).

-  Thứ bảy hằng  tuần công ty tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn lao động tại các đơn vị trực thuộc công ty.

-  Tham gia chương trình phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

-  Phải khai báo với công ty về bệnh của mình để chữa trị.

-  Chỉ được làm việc khi trạng thái cơ thể, tâm lý bình thường.  Quản đốc hoặc tổ trưởng SX có quyền buộc người lao động lập tức ngừng  làm việc khi phát hiện người lao động có sử dụng chất kích  thích như ma  tuý,  say rượu, bia hay các chất tương tự.

-  Người lao động có  trách nhiệm thông báo với Công Ty về việc cá nhân nào vi phạm nội qui an  toàn & vệ sinh  lao động.

 

III/ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ :

-  Cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc. (Phát hiện xử phạt 150.000đ / vụ).

-  Cấm mang vật, chất nổ vào Cty. (Bảo vệ giám sát kiểm tra khi vào Cty, nếu phát hiện thì chuyển giao cơ quan Công an xử lý)

-  Thường xuyên kiểm tra các bình PCCC (Thứ bảy hằng tuần đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn của công ty  phải kiểm tra hạn dùng của Bình PCCC và kiểm tra đầu phun, ống phun đảm bảo hoạt động tốt khi có sự cố xảy ra).

-  Đội PCCC có trách nhiệm hướng dẫn các thao tác sử dụng các thiết bị phòng cháy cho người lao động và có phương án cụ thể phân công khi có sự cố xảy ra.

-  Các bộ phận SX có trách nhiệm phối hợp với đội PCCC  thực hiện đúng hướng dẫn, phương án phối hợp và phải trao đổi thường xuyên trong quá trình thực hiện.

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

-  Các điều khoản của nội qui này phải bắt buộc được thực hiện nghiêm túc.

-  Mọi hành vi vi phạm đều được xem là tự ý loại bỏ quyền lợi lao động của mình.

-  Cá nhân nào vi phạm bản nội qui này đều bị xử lý nghiêm khắc.

-  Lực lượng An toàn vệ sinh viên có trách nhiệm giám sát thực thi qui định này.

-  Nội qui này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

                                                                                                                

       CÔNG TY CP BIA NADA

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9