Tin Doanh nghiệp

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CP BIA NADA tổ chức vào ngày 29/05/2021 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên 512 đường Trường chinh, TP Nam Định

Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CP BIA NADA tổ chức từ 6h30 ngày 29/05/2021 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên 512 đường Trường chinh, TP Nam Định. 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9