Tổ chức nhân sự

Các bộ phận và cơ cấu nhân sự:

Tổng số cán bộ nhân viên:                          212    người

* Hội đồng quản trị                                          07 người

* Ban Giám đốc:                                               02 người

* Phòng kế toán:                                               03 người

* Bộ phận Tổ chưc hành chính :                     10 người

* Phòng NV,CN-KCS                                      11 người

* Phòng Tiêu thụ sản phẩm:                           24 người

* PX1:                                                               50 người

* PX3:                                                                11 người

* Xí nghiệp Dịch vụ Bao bì:                           66 người

* Nhà máy Đồ uống NaDa:                              28 người

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9