Tin Doanh nghiệp

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CP BIA NADA tổ chức từ 6h30 ngày 11/06/2024 tại Số 586 đường Giải Phóng, phường Văn Miếu, TP Nam Định.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CP BIA NADA tổ chức từ 6h30 ngày 24/05/2023 tại Số 586 đường Giải Phóng, phường Văn Miếu, TP Nam Định.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CP BIA NADA tổ chức từ 6h30 ngày 24/05/2022 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên 512 đường Trường chinh, TP Nam Định.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CP BIA NADA tổ chức vào ngày 29/05/2021 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên 512 đường Trường chinh, TP Nam Định

Thông báo lịch Đại hội đảng bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo lịch Đại hội Đảng bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025: thời gian từ 7h ngày 12/5/2020 tại hội trường tầng 3 của công ty. Yêu cầu toàn thể đảng viên của Công ty về dự.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V: 2019-2024

Công ty Cổ phần Bia NaDa Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V: 2019-2024. Thời gian từ 6h30 ngày 11 tháng 06 năm 2019 tại Trung tâm điện ảnh sinh viên, 512 đường Trường Chinh, TP nam Định.

Thông báo chuẩn bị nhân sự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V: 2019-2024

Thông báo chuẩn bị nhân sự Đại hội đồng cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9