Tuyển dụng

30/12/2015: Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên, cán bộ quản lý có trình độ đại học hệ chính quy thuộc các chuyên ngành: Công nghệ sản xuất bia, phát triển thị trường, kỹ thuật điện tự động hóa. Lương khởi điểm và thời gian thử việc theo thỏa thuận.

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 - TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 - GÐ xi nghiep : 0913345218
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Quan tri web : NGUYEN THANH HUNG - PGÐ 0989081073
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9