Tuyển dụng

30/12/2015: Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên, cán bộ quản lý có trình độ đại học hệ chính quy thuộc các chuyên ngành: Công nghệ sản xuất bia, phát triển thị trường, kỹ thuật điện tự động hóa. Lương khởi điểm và thời gian thử việc theo thỏa thuận.

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 GÐ xi nghiep 0913345218
Liên hệ: vuquang1@yahoo.com.vn
Liên hệ: vuquang1@yahoo.com.vn
Quan tri website VU CONG QUANG - Phó GÐ 0912559388
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website