Thị trường

Bia hơi đóng keg 2 lít

Bia hơi đóng keg 2 lít
Từ ngày 26/8/2015, CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA cho ra sản phẩm bia hơi đóng keg 2 lít.

Căn cứ nhu cầu thực tế của thị trường tiêu thụ sản phẩm bia, trên cơ sở đổi mới đa dạng bao bì chứa đựng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, ngoài các sản phẩm bia chai thủy tinh, hiện tại công ty đã sản xuất các sản phẩm bia tươi đóng keg 1 lít, bia nâu đóng keg 2 lít hình côn, bia hơi đóng bom 10,5 lít, 20 lít, 25,5 lít. Để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm bia hơi, từ ngày 26/8/2015, CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA đưa ra thị trường dòng bia hơi đóng keg 2 lít hình trụ. Đây là dòng sản phẩm trung gian giữa bia hơi đóng bom truyền thống và bia Tươi đóng keg 1 lít của Công ty.

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9