Thị trường

Công bố chất lượng Bia NaDa

Công bố chất lượng Bia NaDa
Công bố chất lượng Bia NaDa các loại

BIA CHAI NADA NHÃN XANH

BIA CHAI NADA NHÃN ĐỎ

BIA CHAI DUCHY

BIA TƯƠI DUCHY

BIA NÂU NADA

BIA TƯƠI NADA

BIA HƠI NADA

 

 

BIA TƯƠI BROWR

BIA HƠI HANOI GOLD

 

BIA HƠI TEKNOLOGI HANOI

 

BIA HƠI SAIGON NEW

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 - TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 - GÐ xi nghiep : 0913345218
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Quan tri web : NGUYEN THANH HUNG - PGÐ 0989081073
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9