Tin Doanh nghiệp

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Bia NaDa đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Bia NaDa đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017-2019 tại trụ sở chính công ty số 3, đường Thái Bình, phường Hạ Long, thành phố Nam Định. Về dự Đại hội có: Các đồng chí Ban thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp, Ban lãnh đạo công ty, Hội Cựu chiến binh và Công đoàn công ty.

Trước khi tiến hành Đại hội, Đoàn công ty đã làm lễ trưởng thành Đoàn cho 19 đoàn viên, công nhận quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện trong tổ chức Đoàn Thanh niên, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để các đồng chí tiếp tục tu dưỡng rèn luyện trở thành đảng viên.

Đại hội đã nghe đồng chí Đỗ Văn Thắng đọc báo cáo công tác Đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2019, kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2017.

Các ý kiến tham luận của đoàn viên thể hiện sự quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất, đề xuất các giải pháp phát triển thị trường nhằm tiêu thụ sản phẩm của Công ty nhiều hơn nữa.

Sau phần tham luận của các đồng chí đoàn viên, đại hội đã nghe phát biểu của đồng chí Vũ Thị Minh Phương- Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp. Đồng chí đã chia sẻ những khó khăn của Doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng và vai trò nhiệm vụ của người đoàn viên phải xứng tầm, đưa ra các biện pháp đổi mới hoạt động phong trào Đoàn trong công ty, mong muốn công ty phát huy sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu hút được nhiều nguồn nhân lực trẻ nhằm tạo điều kiện cho lực lượng đoàn viên ngày càng lớn mạnh.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Vũ Công Quảng- Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc công ty. Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, đồng chí cảm ơn sự quan tâm và những chia sẻ của đồng chí Vũ Thị Minh Phương, ghi nhận các đóng góp của Đoàn thanh niên công ty, nêu rõ vai trò, nhiệm vụ của thanh niên, đồng chí đã tóm tắt khái quát đặc điểm tình hình của doanh nghiệp, chỉ ra những khó khăn trước mắt và lâu dài của Doanh nghiệp. Việc vận dụng các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong đó đặc biệt nhấn mạnh về tiếp thu khoa học công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường mà vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên là rất to lớn. Các hoạt động của Đoàn thanh niên cần bám sát mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty, xây dựng chương trình hành động bằng những việc làm cụ thể để đưa nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng nhắc nhở việc duy trì nề nếp sinh hoạt Đoàn để phổ biến kịp thời các chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng. Hoạt động của Đoàn thanh niên cần phải có sự gắn kết với các tổ chức đoàn thể khác trong công ty như Công đoàn, hội Cựu chiến binh,…Cuối cùng, đồng chí chúc Đại hội bầu ra Ban chấp hành là những đồng chí có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác tốt, có tính kế thừa giữa Ban chấp hành cũ và Ban chấp hành mới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công ty giao.

Đại hội đã bầu BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cổ phần bia NaDa nhiệm ký 2017-2019 gồm 3 đồng chí: Đỗ Văn Thắng, Nguyễn Cảnh Dương và Vũ Đình Bách.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội:

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9