Tin Doanh nghiệp

Hội nghị sơ kết 3 năm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị sơ kết 3 năm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 16-5-2014, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần bia NaDa đã tiến hành Hội nghị sơ kết 3 năm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 16-5-2014, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần bia NaDa đã tiến hành Hội nghị sơ kết 3 năm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về dự hội nghị có đồng chí Hà Duy Vinh- phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Các đồng chí trong Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các đồng chí đảng viên.

 Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Minh Mạnh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty Báo cáo sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị biểu dương điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Báo cáo đã nhấn mạnh vai trò gương mẫu của từng đảng viên, vai trò nêu gương của người đứng đầu các bộ phận. Nêu cao ý thức trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Báo cáo đã chỉ rõ những hành động cụ thể áp dụng vào doanh nghiệp : thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy định về những điều đảng viên không được làm, không ngừng học hỏi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người đảng viên, bài học về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư...phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm nguyên nhiên liệu, vật tư, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường...Đồng thời chỉ ra các điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Hội nghị đã nghe một số ý kiến tham luận thể hiện sự quyết tâm cao trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mọi nơi, mọi lúc và luôn có sự gắn kết với từng việc làm cụ thể, với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghệp nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay

 Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hà Duy Vinh- phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí điểm qua tình hình biên giới biển đảo, cách thể hiện lòng yêu nước và cách ứng xử phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, tránh bị kích động nghe theo phần tử xấu đập phá, trộm cắp tài sản của Doanh nghiệp Trung Quốc. Sau đợt sơ kết này, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy ở mức độ cao hơn nữa, học tập thường xuyên ở mọi lúc mọi nơi. Có kế hoạch học tập cụ thể phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Minh Mạnh phát biểu bế mạc hội nghị trong đó một lần nữa khẳng định cách thể hiện lòng yêu nước của cán bộ đảng viên của Công ty đối với chủ quyền biên giới biển đảo ở biển Đông, giữ vững an ninh trật tự cho doanh nghiệp, báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014.

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9
 
Thiết kế website