Tin Doanh nghiệp

Công bố chỉ số tín nhiệm và trao chứng nhận chỉ số tín nhiệm TRUSTED BRAND 2013

Công bố chỉ số tín nhiệm và trao chứng nhận chỉ số tín nhiệm TRUSTED BRAND 2013
Ngày 14-12-2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Thông tấn xã Việt Nam 116-118 Nguyễn Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số tín nhiệm và trao chứng nhận chỉ số tín nhiệm TRUSTED BRAND 2013.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9