Tin Doanh nghiệp

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Bia NaDa đã tổ chức Đại hội lần thứ XV 2014-2017 tại trụ sở chính công ty số 3, đường Thái Bình, phường Hạ Long, thành phố Nam Định.

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Bia NaDa đã tổ chức Đại hội lần thứ XV 2014-2017 tại trụ sở chính công ty số 3, đường Thái Bình, phường Hạ Long, thành phố Nam Định. Về dự Đại hội có: đồng chí Vũ Thị Minh Phương- Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp, đồng chí Vũ Minh Mạnh- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty, đồng chí Vũ Công Quảng- phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc công ty, đồng chí Nguyễn Thành Khởi- ủy viên BCH Đảng ủy, chủ tịch hội Cựu chiến binh, đồng chí Phạm Văn Sao- ủy viên BCH Đảng ủy, chủ tịch Công đoàn công ty.

Đại hội đã nghe đồng chí Đỗ Văn Thắng đọc báo cáo công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 và phương hướng nhiệm kỳ 2014-2017, kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2014.

Các ý kiến tham luận của đoàn viên thể hiện sự quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất, tích cực tham gia văn nghệ thể thao, vận động lôi kéo đoàn viên tham gia. 

Sau phần tham luận của các đồng chí đoàn viên, đại hội đã nghe phát biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Minh Phương- Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp.

Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau:

      Điều lệ Đoàn khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện”.

Bác Hồ đã từng khẳng định thanh niên là "rường cột nước nhà", là lực lượng tiên phong trong sự phát triển của Xã hội. Năng động sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Bia NaDa nhiệm kỳ 2014-2017, đồng chí đã chia sẻ về vai trò và trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên:

Nhiệm vụ chính trị của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay là kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đảng và Nhà nước ta khẳng định vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá VII) chỉ rõ: "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trên cộng đồng thế giới hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên; vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng".

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, người thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải là người có lý tưởng và đạo đức cách mạng; có lối sống văn hoá; có ý chí tự tôn, tự cường dân tộc, có trình độ học vấn, giỏi về chuyên môn, nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có năng lực, tiếp cận và sáng tạo công nghệ mới, có ý chí chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, mỗi đoàn viên, thanh niên của Công ty cần phải:

  1. Năng động sáng tạo, nỗ lực học tập không ngừng

2.   Xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

3.   Sống có lý tưởng và hoài bão: kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước.

4.   Biết chia sẻ khó khăn của Doanh nghiệp, xây dựng Công ty phát triển bền vững

5.   Làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực

6.   Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: cấp trên tôn trọng cấp dưới, cấp dưới phục tùng cấp trên, nói năng, ứng xử có văn hóa, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau …

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Vũ Minh Mạnh- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty. Đồng chí đã ghi nhận các đóng góp của Đoàn thanh niên công ty, chỉ ra những khó khăn trước mắt và lâu dài của Doanh nghiệp. Các hoạt động của Đoàn thanh niên cần bám sát mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty, xây dựng chương trình hành động bằng những việc làm cụ thể để đưa nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống. Công tác phát triển Đoàn viên cũng cần hết sức quan tâm, phụ thuộc vào nguồn nhân lực trẻ của công ty. Hoạt động của Đoàn thanh niên cần phải có sự gắn kết với các tổ chức đoàn thể khác trong công ty như Công đoàn, hội Cựu chiến binh,…Cuối cùng, đồng chí chúc Đại hội bầu ra Ban chấp hành là những đồng chí có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công ty giao.

Đại hội đã bầu BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cổ phần bia NaDa nhiệm ký 2014-2017 gồm 7 đồng chí: Dương Văn Bắc, Trịnh Hồng Chiến, Nguyễn Cảnh Dương, Lê Hồng Sơn, Đỗ Văn Thắng, Lê Xuân Tình, Lê Văn Vũ.

Một số hình ảnh đại hội:

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website