Thị trường

Bia chai nhãn xanh mới

Bia chai nhãn xanh mới
Từ ngày 10-6-2013, công ty cổ phần bia NaDa cho ra thị trường bia chai nhãn xanh mới. So sánh với bia chai nhãn xanh cũ về chất lượng và giá bán không thay đổi...

Từ ngày 10-6-2013, công ty cổ phần bia NaDa cho ra thị trường bia chai nhãn xanh mới. So sánh với bia chai nhãn xanh cũ về chất lượng và giá bán không thay đổi. Nhãn xanh mới nhìn thoáng và đẹp hơn nhãn xanh cũ. Hiện tại công ty vẫn sản xuất hai loại bia chai nhãn xanh cũ và mới cho đến khi hết nhãn xanh cũ. Vậy công ty trân trọng thông báo để quý khách hàng biết.

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 GÐ xi nghiep 0913345218
Liên hệ: vuquang1@yahoo.com.vn
Liên hệ: vuquang1@yahoo.com.vn
Quan tri website VU CONG QUANG - Phó GÐ 0912559388
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9
 
 
 
 
Thiết kế website