Tin Doanh nghiệp

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Nhân dịp chào đón năm mới 2021, CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA xin kính chúc các quý Đại lý,

Khách hàng và toàn thể cổ đông và người lao động của Công ty một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc,

an khang, thịnh vượng.

Sản xuất kinh doanh của công ty sang năm mới sẽ có nhiều đổi mới và nhiều khởi sắc !

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 - TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 - GÐ xi nghiep : 0913345218
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Quan tri web : NGUYEN THANH HUNG - PGÐ 0989081073
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9